KURULLAR
YÖNETİM KURULU
17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi Başkanı
ve 9. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı Başkanı

Doç. Dr. Cenk Kıraklı

17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi
ve 9. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı Sekreteri

Doç. Dr. Begüm Ergan

Genel Başkan
Doç. Dr. Melda Türkoğlu

II. Başkan
Prof. Dr. Bilgin Cömert

Genel Sekreter
Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

Sayman
Prof. Dr. Müge Aydoğdu

Üye
Prof. Dr. Murat Sungur

Üye
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Üye
Doç. Dr. Sema Turan

Üye
Doç. Dr. Cenk Kıraklı

Üye
Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz