İLETİŞİM


Bilimsel Sekreterya
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Doç. Dr. Cenk Kıraklı
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
E-mail: samicenk.kirakli@sbu.edu.tr

Doç. Dr. Begüm Ergan
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
E-mail: begum.ergan@deu.edu.tr


Organizasyon Sekreteryası
Genx Kongre Organizasyon

İcadiye Cad. No:3
Kuzguncuk 34674 İstanbul
Telefon: +90 216 310 11 00
Faks: +90 216 310 06 00
E-mail: seda.kocak@genx.com.tr
E-mail: inci.karabag@genx.com.tr